مقاله دوم

زندگی بشر همواره در طول تاریخ در حال تغییر و تحول بوده که خود موجب دگرگونیهای گسترده ای در جهان هستی گردید. دانش و دستیابی به موفقیت در اختیار همه ماست، چرا که امروز قرون وسطی نیست که اگر شاه و یا شاهزاده نبودید رسیدن به سمت و قدرت برایتان میسر نبود و عصر انقلاب صنعتی نیست که اگر سرمایه نداشتید د...

دانش، ایده و خلق ثروت

بکارگیری طرح های کوچک و خلاق، یک راهکار مناسب برای توسعه اشتغال و کار آفرینی است . امروزه جوانان ما پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه و موسسات، تنها به فکر یک کار و درآمد برای امرار معاش هستند، سال ها می گذرد و جوانان ما بازنشست می شوند، درحالیکه ایده های کار آفرینِ درآمدساز چیزی است که این روزها به...

برای درخواست همکاری با ما یکی از فرم های رو به رو را پر فرمایید