فروشگاه ها

لیست فروشگاههای مبلمان هدف

1.    تبریز: آقای ولی میلان نماینده مبلمان هدف در تبریز
تماس :09370989578
3.   ارومیه: خیابان مافی (بعثت)، فروشگاه مبلمان هدف
تماس: 09142090460 ، 32250166-044
4.  خوی: خیابان 22 بهمن، روبروی اداره گازرسانی، فروشگاه مبلمان هدف
تماس:  09141612782 ، 36356789 044