مبل هدف

مبل هدف
مبل هدف یکی از زیر مجموعه های اصلی هلدینگ هدف می باشد که از سال 1386 با سرمایه بخش خصوصی فعالیش را در ایران با همکاری شرکت های کشور ترکیه و هلند آغاز نمود و هم اکنون در شهرک صنعتی خوی با مساحت 6000 متر سالن سرپوشیده و 200 نفر پرسنل به فعالیتش ادامه میدهد. و در برخی شهرهای ایران جهت دسترسی مشتریان فروشگاههای عرضه مستقیم دایر نموده است که بزودی بر تعداد این فروشگاهها افزوده خواهد شد و در بخش دولتی هم در فروشگاههای زنجیره ای اتکا فعالیت گسترده ای دارد. مبلمان هدف برای اولین بار در ایران با همکاری نهادهای علمی استاندارد مبلمان منزل را تدوین (تعریف) نمود.
 

Hadaf Furniture
Hadaf furniture is one of the main sub companies of Hadaf Holding that established in 2006, in private section by Turkish and Netherland companies. It carries on by 200 workers in 6000 square meter covered salon in Khoy industrial town. We setup some furniture Shows In big cities for availability the goods to customer. We will add number of these shows as soon as possible. Also in governmental department we have some shows in ETKA chain stores.
Hadaf furniture defined furniture standard for the first time with cooperating wood industry university in Iran.