تفاهم نامه همکاری با شرکت چینی

تاریخ : 1395/10/26

 

گروه سرمایه گذاری هدف و شرکت POWER CHINA چین درباره احداث شهرک مبل خوی تفاهم نامه کتبی امضا کردند.

آقای بهرام حسینی ، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری هدف و نماینده شرکت چینی  تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 این طرح بزرگ شامل احداث شهرک مبل در جاده خوی – مرند توسط گروه سرمایه گذاری هدف می باشد.